CONTROL VALVE THAILAND ศูนย์รวม จำหน่าย วาล์ว และคอนโทรลวาล์ว สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

     จำหน่ายวาล์วและวาล์วควบคุม (valve and control valve) หลายประเภทสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม นำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ด้วยแบรนด์ในระดับสากล โดยบริษัท อินเทค2000 จำกัด พร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพ 

      ต้องการรายละเอียด หรือ สินค้าประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดประเภทต่างๆ นอกเหนือจาก วาล์ว และ คอนโทรลวาล์ว  ได้ที่ เว็บไซต์ อินเทค2000 

แบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย

arca control valve

ARCA

      เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย วาล์วคอนโทรล  และ ดีซูเปอร์ฮีทเตอร์ (desuperheater) ที่สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรม ทุกประเภท ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกกรรมเคมี (chemical industry) อาหารและน้ำ (food and water) โรงไฟฟ้า (power plant) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (petrochemical industry) เป็นต้น

      ARCA เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี วาล์วคอรโทรล และ ดีซูเปอร์ฮีทเตอร์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 90 ปี มีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นเจ้าของมีสิทธิบัตรเทคโนโลยีต่างๆ อีกมากมาย วาล์วคอนโทรลของ ARCA ทุกชิ้น ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพขั้นสูง ทั้งยังได้รับคุณภาพมารตรฐานในระดับสากล

KEYVALVES valve and control valve

      KEYVALES มีโซลูชั่นสำหรับการไหล (flow solution) พร้อมสำหรับความท้าทายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก

      พลังงานที่เชื่อถือได้ ยืดหยุ่น และยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความต้องการด้านพลังงานในปัจจุบันของเรา ซึ่งเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่โรงไฟฟ้าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

      ผลิตภัณฑ์ของ KEYVALVES ถูกนำไปใช้งานและภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานความร้อนร่วม (CHP) และพลังงานชีวมวลและของเสียเป็นพลังงาน ความต้องการมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยความต้องการสูงสุดจำนวนมาก ความก้าวหน้าในการลดการปล่อยมลพิษ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดทรัพยากรมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เหล่านี้มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ เราพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีวาล์วของเราอย่างต่อเนื่อง

PENTAIR control valve

     PENTAIR เป็นบริษัทระดับสากลที่ดูแลอุปกรณ์ในเรื่องของอุปกรณ์จัดการ น้ำ (water) ของเหลว (liquid) การจัดการความร้อน (thermal) และอุปกรณ์ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Safety valves และอื่นๆ อีกมากมาย

    PENTAIR ผลักดันให้สร้างโลกที่ดีขึ้นผ่านโซลูชั่นน้ำที่ชาญฉลาดและยั่งยืน ช่วยให้เคลื่อนที่ ปรับปรุง และใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำเป็นที่สุดของชีวิต ตั้งแต่โซลูชันน้ำสำหรับที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ ไปจนถึงการจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและทุกๆ อย่างในระหว่างนั้น PENTAIR ให้ความสำคัญกับการผลักดันนวัตกรรมที่ช่วยให้โลกและผู้คนของเราเจริญรุ่งเรือง

ARCA

     ผู้ผลิต และ จำหน่าย วาล์วคอนโทรล  และ ดีซูเปอร์ฮีทเตอร์ (desuperheater) ที่สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรม ทุกประเภท ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกกรรมเคมี (chemical industry) อาหารและน้ำ (food and water) โรงไฟฟ้า (power plant) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (petrochemical industry) เป็นต้น

      ผู้นำทางเทคโนโลยี วาล์วคอรโทรล และ ดีซูเปอร์ฮีทเตอร์ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 90 ปี มีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นเจ้าของมีสิทธิบัตรเทคโนโลยีต่างๆ อีกมากมาย วาล์วคอนโทรลของ ARCA ทุกชิ้น ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพขั้นสูง ทั้งยังได้รับคุณภาพมารตรฐานในระดับสากล

KEYVALVES

        โซลูชั่น สำหรับการไหล (flow solution) พร้อมสำหรับความท้าทายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก

      พลังงานที่เชื่อถือได้ ยืดหยุ่น และ ยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับความต้องการด้านพลังงานในปัจจุบันของเรา ซึ่งเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่โรงไฟฟ้าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

      ผลิตภัณฑ์ ของ KEYVALVES ถูกนำไปใช้งาน และ ภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน ตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานความร้อนร่วม (CHP) และ พลังงานชีวมวล และ ของเสียเป็นพลังงาน ความต้องการมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยความต้องการสูงสุดจำนวนมาก ความก้าวหน้าในการลดการปล่อยมลพิษ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ การประหยัดทรัพยากร มีผลกระทบอย่างมากต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เหล่านี้มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ เราพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีวาล์วของเราอย่างต่อเนื่อง

control valves

isolating valves

steam conditioning valves

PENTAIR

     เป็นบริษัทระดับสากล ที่ดูแลอุปกรณ์ในเรื่อง ของอุปกรณ์จัดการ น้ำ (water) ของเหลว (liquid) การจัดการความร้อน (thermal) และ อุปกรณ์ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Safety valves และอื่นๆ อีกมากมาย

    ผลักดันให้สร้างกระบวนการผลิตที่ดีขึ้น ผ่านโซลูชั่นน้ำที่ชาญฉลาดและยั่งยืน ช่วยให้เคลื่อนที่ ปรับปรุง และใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำเป็นที่สุดของชีวิต ตั้งแต่โซลูชันน้ำสำหรับที่อยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ ไปจนถึงการจัดการน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และทุกๆ อย่างในระหว่างนั้น PENTAIR ให้ความสำคัญกับการผลักดันนวัตกรรม ที่ช่วยให้โลก และ ผู้คนของเราเจริญรุ่งเรือง

control valves

control valves

control valves

เข้าชมเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อดูสินค้าแบรนด์ต่างๆ ของบริษัท

ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา ให้คำแนะนำ ติดตามสถานะสินค้า

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Datasheet, Product brochure

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามและอัพเดทข่าวสาร และบทความที่เป็นประโยชน์ 

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ Control valve

Scroll to Top