CONTROL VALVE

วาล์วควบคุม ในอุตสาหกรรม

วาล์วควบคุม (Control Valve) ในอุตสาหกรรม คืออะไร?

สารบัญ

วาล์วควบคุม (Control Valve) ในอุตสาหกรรม คือ?

     วาล์วควบคุม (Control Valve) เป็นอุปกรณ์กลศาสตร์ที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อควบคุมการไหลของของเหลว (ของเหลว ก๊าซ หรือวัสดุก้อน) ผ่านท่อหรือระบบกระบวนการผลิต เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมอัตราการไหล ความดัน อุณหภูมิ หรือระดับของของเหลวในระบบ วาล์วควบคุมเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี การผลิตพลังงาน การบำรุงรักษาน้ำ และการผลิต

ECOTROL form arca control valve

ARCA CONTROL VALVE

ECO-TROL

arca HIGH PRESSVENT HIGH PRES­SU­RE VAL­VE

ARCA HIGH PRESSURE VALVE

HIGHPRESSVENT

DU­AL­VENT DOU­BLE-SEA­TED VAL­VE

ARCA THREE WAY VALVE

TRIVENT

คลิกที่นี่เพื่อดูสินค้าทั้งหมดจาก www.controlvalvethailand.com

ส่วนประกอบของ Control Valve มีอะไรบ้าง?

     วาล์วควบคุม (Control Valve) มีส่วนประกอบหลักสำคัญ 3 ส่วน คือ

 1. Actuator  คือ หัวขับของวาล์วเป็นส่วนที่เคลื่อนย้ายส่วนปิด-เปิดของวาล์วเพื่อควบคุมการไหล. สามารถใช้งานได้ในหลายรูปแบบ เช่น หัวขับลม  หัวขับไฮดรอลิก  การเลือกใช้ Actuator valve ขึ้นอยู่กับลักษณะของกระบวนการและความต้องการในการควบคุม.
 2. Positioner คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อควบคุมตำแหน่งของวาล์วควบคุมให้แม่นยำตามค่าที่กำหนดในระบบ. การทำงานของ positioner คือเปิดหรือปิดวาล์วควบคุมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อรักษาค่าการควบคุมในระบบให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้.
 3. Valve Body คือ โครงสร้างหลักของวาล์วที่บรรจุส่วนประกอบภายในและที่ให้ทางผ่านสำหรับของเหลวไหลผ่าน เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดทางเดินหรือทิศทางของของไหล และควบคุมอัตราการไหลของของไหลให้ไหลไปทางทิศทางเดียวกัน
 4. Accessories วาล์วควบคุมอาจมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม เช่น ตัวบ่งชี้ตำแหน่ง, สวิตช์จำกัด, โซลินอยด์, และพวีลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้งานหรือการบำรุงรักษาวาล์ว

การนำ Control Valve ไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ

     การเข้าใจหน้าที่และส่วนประกอบของวาล์วควบคุมมีความสำคัญในการเลือกวาล์วที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแต่ละรูปแบบและในการดูแลรักษากระบวนการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 1. ควบคุมการไหล (Flow Control) โดยนำไปควบคุมอัตราการไหลของของเหลวในกระบวนการ สามารถเพิ่มหรือลดอัตราการไหลโดยการเปิดหรือปิดวาล์วเพื่อให้รักษาอัตราการไหลที่ต้องการ
 2. ควบคุมความดัน (Pressure Control) โดยนำไปควบคุมความดันในระบบได้โดยการปรับการไหลของของเหลว มันสามารถลดความดันเกินหรือรักษาความดันในระดับที่ระบบต้องการ
 3. ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control) ในกระบวนการที่ควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญ วาล์วควบคุมใช้ในการปรับการไหลของของเหลวที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อน โดยการทำงานนี้มีผลต่ออุณหภูมิของของเหลวในกระบวนการ
 4. ควบคุมระดับ (Level Control) โดยนำมาใช้ในถังและหม้อหมุนเพื่อรักษาระดับของของเหลวในช่วงที่กำหนดไว้ โดยการปรับตำแหน่งวาล์ว ระดับสามารถควบคุมอยู่ในช่วงที่ระบุ

การเลือกใช้ Control Valve

 • เลือกวาล์วควบคุมที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของของเหลว (เช่น ประเภทของเหลว, ความหนืด, และลักษณะเครื่องที่เกี่ยวข้อง).

 • ควรพิจารณาเงื่อนไขการทำงาน เช่น อัตราการไหลที่ต้องการ, การควบคุมความดัน, และอุณหภูมิการทำงาน.ระบบควบคุมที่ใช้ (ควบคุมแบบมือ, ควบคุมแบบอัตโนมัติ) มีผลต่อการเลือกวาล์ว.

 • การบำรุงรักษาและการดูแลเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพของวาล์วควบคุม.

การเลือกและดูแลรักษาวาล์วควบคุมอย่างถูกต้องสำคัญเพื่อให้กระบวนการอุตสาหกรรมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดการใช้พลังงานและลดการสูญเสียได้มากที่สุด

คลิกที่นี่เพื่อดูสินค้าทั้งหมดจาก www.controlvalvethailand.com

เข้าชมเว็บไซต์หลักเพื่อดูสิ้นค้าประเภทอื่นได้ที่ www.intech2000.com

แบรนด์สินค้า

หมวดหมู่

 • Control Valves
 • Isolating Valves
 • Steam Conditioning Valves
 • Three Way Valve
 • Ball Valve
 • Desuperheater

บทความน่ารู้

วาล์วควบคุมในอุตสาหกรรมคืออะไร?

ติดต่อเรา

intech@intech2000.com
02-440-1899

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top